Firma spawalnicza -

Spawanie

15 listopada 2011

Podstawowe parametry zgrzewania

Tags: , , ,

img

Podstawowe parametry zgrzewania to: wielkość zachodzenia na siebie poszczególnych zgrzein, pojemność kondensatorów i napięcie ich ładowania, przekładnia transformatora, wymiary roboczych części elektrod oraz docisk elektrod. Wielkość (more…)

Spawanie

14 listopada 2011

Palniki do cięcia żeliwa

Tags: , ,

img

Żeliwo może być przecinane zwykłym palnikiem do cięcia przy równoczesnym dodawaniu drutu ze stali miękkiej o średnicy. 4-r-8 mm, którego koniec jest stapiany w płomieniu palnika w odległości ~ 20 mm ponad miejscem stapiania żeliwa (tabl. XI). Istnieją (more…)

Spawanie

11 listopada 2011

Podstawowe sposoby zgrzewania

Tags: , ,

img

Zgrzewanie elektryczne oporowe prądami wielkiej częstotliwości, w zależności od zastosowanej częstotliwości prądu oraz rodzajów wykonywanych złączy można podzielić w sposób podany na rys. 55. Zgrzewanie prądami tego rodzaju oparte jest na (more…)

Spawanie

8 listopada 2011

Zalecenia konstrukcyjno-technologiczne

Tags: , ,

img

Otrzymanie prawidłowego procesu zgrzewania tarciowego wymaga właściwego przygotowania elementów oraz zastosowania właściwych parametrów zgrzewania. Powierzchnie trące elementów powinny być możliwie prostopadłe do osi, bez uskoków (more…)